O NAMA - Saradnja

Dokumenti o saradnji Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske i drugih medicinskih ustanova.

  • Sporazum o poslovnoj, naučnoj, tehničkoj i edukativnoj saradnji sa Kliničnim centrom Srbije - Institutom za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović"
  • Sporazum o kadrovskoj i poslovno tehničkoj saradnji sa JZU "Dom zdravlja" Banjaluka
  • Sporazum o kadrovskoj i poslovno tehničkoj saradnji sa “Kliničim centrom” Banjaluka

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Zavod je nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvene njege.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2019 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits