Novosti

Pravilnikom o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranima (“Sl. glasnik RS broj 112/13), utvrđena je obaveza poslodavca da radnicima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbijedi ciljani pregled očiju i vida koji vrši služba medicine rada i /ili kvalifikovano lice.

U periodu od 25. – 28. 09. U Strasburu, Francuska održan je osmi kongres Evropske sportske medicine pod pokroviteljstvom Evropske Federacija Sportske Medicine (EFSMA). Osim Evropskih, kongres je privukao i međunarodne predavače čime je ovaj kongres dobio Svetski epitet.

U organizaciji Evropskog koledža za sportske nauke (European Colleague of Sport Science) u sedmici od 24. do 28. juna održan je 18. Svijetski Kongres ECSS u Barseloni, Španija.  Na Kogresu je uzelo učešće preko 3000 stručnjaka, dok je od strane istih prijavljeno preko 2500 apstrakta iz oblasti sportskih nauka i sportske medicine, po čemu je ovaj Kongres upamćen kao najveći do sada.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2019 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits