Novosti

U Vrnjačkoj Banji, nedavno je održan devetnaesti simpozijumu o sudskomedicinskom vještačenju u medicini rada u okviru kojeg je organizovan i seminar o opštim principima sudskomedicinskog vještačenja u medicini rada.

Ovom stručnom usavršavanju prisustvovale su i predstavnice Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske,  prim. dr Paleksić Vesna, pomoćnik direktora Zavoda za medicinska pitanja, prim.dr Ubović Radmila, Načelnik Službe za medicine rada i dr Đaković Joka, specijalista medicine rada.

U organizaciji Republičkog Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, od 23.-25. maja 2019. godine, u Beogradu je održana Druga Srpska međunarodna Konferencija medicine sporta u okviru koje je 50 predavača iz Srbije, BiH, Slovenije, Hrvatske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Južnoafričke Republike, Švajcarske, Švedske, Turske, Italije, Rusije, Katara i Japana održalo 40 predavanja iz oblasti preparticipacionog skrininga, sportskih povreda, sportske kardiologije, ishrane u sportu, promocije zdravlja i zdravog načina života, suplementacije i dopinga u sportu kao i novih tehnologija u sportskoj medicini. Održane su i dvije radionice na temu tehnike pregleda i tretmana povreda u sportu.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uručio je doktorima medicine i magistru farmacije odluke o dodjeli naziva primarijus, koje se tradicionalno dodjeljuju zaslužnim i uspješnim zdravstvenim profesionalcima na preporuku njihovih saradnika i ustanova.

Na prvom sastanku Radne grupe za izradu Zakona o sportu koji je održan 18.03.2019. u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske prisustvovala je i direktorica JZU „Zavod za medicinu rada i sporta RS“, dr Anka Šmitran Đurić.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2019 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits