Nabavke

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za medicinske usluge na području opštine Višegrad 2020. godine

 

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

Nabavka medicinsko-laboratorijskog potrošnog materijala

 

Plan nabavke za 2020. godinu

Plan nabavke za 2020. godinu

 

Poziv za dostavljanje ponuda iz Aneksa II dio B ZJN 2019

 

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge za Centar Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije i medicinska dijagnostika za Centar Trebinje


Odluka o poništenju postupka nabavke - usluge laboratorijske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

Odluka o poništenju postupka nabavke medicinske usluge - usluge specijalističkih konsultacija i medicinske dijagnostike za Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo - LOT 1

Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - usluge specijalističkih konsultacija Centar za medicinu rada i sporta Istočno Sarajevo

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - laboratorijske usluge - Trebinje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Doboj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Prijedor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6232-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6233-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6235-18

Izmjena tenderske dokumentacije za postupak br 01-0501-6238-18

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - laboratorijske usluge - Trebinje

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Bijeljina

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Doboj

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Prijedor

Poziv za dostavljanje ponude - specijalističke konsultacije - Trebinje

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - medicinske usluge - Višegrad

Poziv za dostavljanje ponude - medicinske usluge - Višegrad

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002

Kako do nas?

Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske nalazi se u Banjoj Luci, u Ulici Zdrave Korde 4, u objektu Polikilinke Doma Zdravlja Banja Luka, u centru grada.

radno vrijeme

©2020 Zavod za medicinu rada i sporta. Dizajn: No Limits